Sự phát triển của doanh nghiệp Logistics

By
Sử dụng công nghệ mới và các công cụ kinh doanh thông minh tinh vi, các công ty hàng đầu cạnh được chuyển chuỗi cung ứng của mình và doanh nghiệp của họ thông qua khoa học dữ liệu. Cuộc hành trình từ quản lý giao thông vận tải thực hiện dựa trên đơn giản để dự báo, lập kế hoạch chiến lược-powered by-phân tích đã tăng tốc với sự chú trọng mới về kỹ thuật dây chuyền cung cấp, tư vấn giải pháp và LEAN Big Data. Trong khi chính xác trong quá trình, các phương pháp tiếp cận đồng quản lý cho doanh nghiệp xuất sắc, cốt lõi của nó, thực sự là rất đơn giản. Cung cấp cho nhóm của bạn những gì họ cần và không lấy đi những gì họ không muốn từ bỏ.
Sự phát triển của doanh nghiệp Logistics


Trong các công ty cỡ vừa và Fortune 500 tổ chức như nhau, nhu cầu đã tăng cho cải tiến liên tục, hệ thống tiên tiến, quy trình và vốn trí tuệ phân tích để hỗ trợ dòng chảy nhanh chóng của thông tin đa chức năng, hàng hóa và vật liệu qua các chuỗi cung ứng toàn cầu. Lãnh đạo các C-suite để các nhà quản lý đang làm cho thời gian để thực hiện các giải pháp bên ngoài / bên trong pha trộn để mở rộng quy mô phát triển, tăng cường văn hóa công ty và đạt được một mức độ cao hơn về hiệu suất kinh doanh.

Các chủ hàng người mong muốn insource và quản lý hậu cần mình đang hợp tác với các nhà cung cấp doanh nghiệp Logistics để nâng cao kiến ​​thức của mình về tất cả mọi thứ từ tốt nhất-của-giống các hệ thống quản lý giao thông vận tải (TMS) để nạc lập bản đồ dòng giá trị để cung cấp phân tích chuỗi trong một nền tảng đồng quản lý. Bằng cách tiếp nhận giáo dục nhiều hơn, các chủ hàng nhận ra giá trị của một nhà cung cấp doanh nghiệp Logistics tạo cho tổ chức của họ.


Chuyên môn Blended giữa chủ hàng và nhà cung cấp doanh nghiệp Logistics tạo ra kết quả theo cấp số nhân với tùy chỉnh, giải pháp tích hợp trong vận tải nội địa, quốc tế vận chuyển và kho bãi. Một đối tác end-to-end hậu cần cung cấp và xây dựng dựa trên các giải pháp nền tảng chủ hàng muốn như:
  • Giảm hậu cần liên quan đến chi phí
  • TMS và các công nghệ khác để lái xe tự động hóa và port-to-door khả năng hiển thị
  • Thanh toán hóa đơn vận chuyển hàng hóa và chức năng kiểm toán với GL mã hóa, dự báo và các khoản trích trước
  • Báo cáo và sự hiểu biết về các chỉ số hoạt động quan trọng vận chuyển
  • Giám sát chuỗi cung ứng toàn cầu trong tất cả các chế độ
  • Thực hành tốt nhất trên các cạnh hàng đầu của sự xuất sắc
  • Phương pháp cải tiến liên tục
  • Công cụ để cung cấp dịch vụ khách hàng

Hoạt động hậu cần tiếp tục phát triển thông qua tối ưu hóa năng động bằng cách sử dụng thông tin thời gian thực. Doanh nghiệp Logistics cung cấp trợ giúp các chủ hàng thu thập hàng ngàn điểm dữ liệu khách hàng cho tổng hợp dự báo tầm xa mà lái xe chu kỳ sản xuất và lập kế hoạch chiến lược, trong khi cải thiện kiểm soát chi tiêu trực tiếp.

Từ tầng cửa hàng vào bến tàu, công ty liên kết cũng đang phát triển các kỹ năng để định giá đồ dòng, đi ngoài bốn bức tường của công ty để bao gồm các đối tác kinh doanh và cung cấp dịch vụ. Đánh giá thứ tự-to-tiền mặt mang lại sự hiểu biết về nơi để thiết kế lại dòng sản phẩm và loại bỏ các hoạt động phi giá trị gia tăng. Cải thiện chuỗi giá trị thu nhỏ lần đầu, cải thiện dòng tiền, giảm chi phí, nâng cao chất lượng, giảm hàng tồn kho và nâng cao dịch vụ khách hàng.

Trong mô hình kinh doanh của doanh nghiệp Logistics, các kỹ sư của chuỗi cung ứng cung cấp các nghiên cứu tối ưu hóa mạng lưới và phân tích liên tục lâu dài bằng cách đánh giá lựa chọn địa điểm, yêu cầu hàng tồn kho, sản xuất / tối ưu hóa dòng, chi phí và tìm nguồn cung ứng / phân phối liên kết hạ cánh nhất.

Nhà cung cấp thêm, chọn doanh nghiệp Logistics đang phát triển các giải pháp Big Data mà fuse yếu tố dữ liệu từ tất cả các nguồn như chi phí nguyên vật liệu, TMS, hệ thống quản lý kho hàng và dữ liệu theo ngữ cảnh cho những hiểu biết cho phép ra quyết định chủ động.

Insight Fusion®, một điện thoại di động giải pháp Big Data, và Extended LEAN®, một phương pháp cải tiến liên tục độc quyền, cung cấp doanh nghiệp Logistics Vận tải Cái nhìn sâu sắc mang chuyên môn duy nhất để mở khóa các khu vực quan trọng để tạo ra giá trị lâu dài. Kỹ thuật chuỗi cung ứng cưới Extended LEAN với các dữ liệu kỹ thuật mô hình tiên tiến để tạo ra các kịch bản thay đổi trò chơi.

Từ khi thành lập vào năm 1999, mục tiêu vận tải Insight đã đưa hệ thống, quy trình và vốn trí tuệ cho các công ty trong một môi trường đồng quản lý, nơi các công ty 3PL dạy, huấn luyện viên và huấn luyện nhân viên của khách hàng như thế nào để thực hiện quản lý chuỗi cung ứng với sự xuất sắc bằng cách sử dụng tốt nhất-của công cụ -breed và công nghệ. Chiếm ưu thế Logistics® mô hình Hợp tác quản lý giao thông vận tải Insight mang mã lực cho khách hàng và cho phép họ kéo trigger mỗi ngày mà không làm gián đoạn các nền tảng hiện có của họ và mối quan hệ mang.

Doanh nghiệp Logistics đã phát triển đến một khoa học, nhưng đối với giao thông vận tải Thông tin chi tiết các biện pháp đơn giản của sự thành công vẫn là khách hàng cùng thỏa mãn, làm cho các công ty tốt hơn, cung cấp cho các chủ hàng những gì họ cần và không lấy đi những gì họ không muốn từ bỏ.

Giao thông vận tải Thông tin chi tiết người sáng lập và Chủ tịch Paul Thompson là tầm nhìn phía sau Giao thông vận tải Insight và tiếp tục thấm nhuần nguyên tắc sáng lập của ông về tính toàn vẹn, xuất sắc và cộng đồng. Thompson thành lập hoặc đồng sáng lập sáu công ty rất thành công và gần đây đã công bố kế hoạch phát triển giao thông vận tải Insight để có một công ty trị giá 5 tỷ năm 2020. 
Chuyên mục:

0 nhận xét:

Đăng một bình luận